hama pada ikan

8 Faktor Penyebab Penyakit Pada Ikan Yang Membuat Kamu Rugi!

Hama dan penyakit ikan merupakan salah satu masalah yang sangat serius dalam usaha budidaya ikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi budidaya maka luas areal semakin sempit, padat penebaran semakin tinggi, serta pemberian pakan buatan semakin ditingkatkan. Terdapat banyak faktor yang menentukan…